Få råd att resa mer!

Readability

Få råd att resa mer!

Tips – så får du råd att resa!
Man gör alltid olika pri­or­i­teringar i livet. Många investerar i sitt liv hemma i Sverige, medans vi mer pri­or­it­erar resor.
Har du t.ex. en bil så kostar den bara att äga kanske 20003000:- i månaden (skatt, försäkring, värdeminskn­ing, park­er­ing m.m.). Måste du inte ha bil så räcker bara den besparin­gen gan­ska ofta till att du varje månad kan resa i Europa inklu­sive boende några dagar.

Låg­pr­is­flyg med www​.ryanair​.se, www​.nor​we​gian​.com m.fl.
Måste du inte resa till en speci­fik ort vid speci­fika datum så kan du hitta massa bil­liga resor på låg­pris­bo­la­gens sidor. Vi har för några hun­dra lap­par t/​r rest till de flesta orterna i Europa som du hit­tar i våra reseguider. Är det lite ”off sea­son” så kryl­lar det av bil­liga resor. Kan du ta ledigt någon vardag och inte måste åka just fredag-​söndag så hit­tar du näs­tan alltid många bil­liga resor.

Boka hotel­let själv!
Från andra reseguider får vi ofta mail med erb­ju­dan­den på weekend-​resor i europa för några tusen, då inklud­erat flyg och boende. De har alltid varit dyrare än om vi köper fly­get själv och sedan bokar hotel­let via t.ex. www​.book​ing​.com eller www​.hotels​.com. Det är oftast mycket bil­li­gare vara din egen reseguide.

Tips – så får du råd att resa!
Man gör alltid olika prioriteringar i livet. Många investerar i sitt liv hemma i Sverige, medans vi mer prioriterar resor.
Har du t.ex. en bil så kostar den bara att äga kanske 2000-3000:- i månaden (skatt, försäkring, värdeminskning, parkering m.m.). Måste du inte ha bil så räcker bara den besparingen ganska ofta till att du varje månad kan resa i Europa inklusive boende några dagar.

Lågprisflyg med www.ryanair.se, www.norwegian.com m.fl.
Måste du inte resa till en specifik ort vid specifika datum så kan du hitta massa billiga resor på lågprisbolagens sidor. Vi har för några hundra lappar t/r rest till de flesta orterna i Europa som du hittar i våra reseguider. Är det lite ”off season” så kryllar det av billiga resor. Kan du ta ledigt någon vardag och inte måste åka just fredag-söndag så hittar du nästan alltid många billiga resor.

Boka hotellet själv!
Från andra reseguider får vi ofta mail med erbjudanden på weekend-resor i europa för några tusen, då inkluderat flyg och boende. De har alltid varit dyrare än om vi köper flyget själv och sedan bokar hotellet via t.ex. www.booking.com eller www.hotels.com. Det är oftast mycket billigare vara din egen reseguide.