Om Traveladvisor

Readability

Om Traveladvisor

Om oss

På Trav­e­lAd­vi­sor vill vi till­go­dose behovet av ärliga reseguider. Inte guider som glo­ri­fierar resmål som kanske inte är så under­bara och fan­tastiska. För helt ärligt, har du någon­sin läst en guide som tar upp neg­a­tiva saker på pop­ulära resmål?

bildpaossVi som skriver guiderna är Hans och Chris­t­ian. Vi är inte en barn­familj eller ett pen­sionärspar, utan skriver utifrån vad vi tycker och tänker, efter våra mål och intressen. Kanske är vissa av de resmål vi vart på egentli­gen fan­tastiska eller rent utsagt fruk­tans­värda, men ur en annan per­sons synvinkel.


Har du tips på sevärd­heter som vi kanske mis­sat i någon guide, eller kanske tycker helt annor­lunda, känn dig välkom­men att skriva dem i tip­sru­tan längst ned på varje reportage.

Om oss

På TravelAdvisor vill vi tillgodose behovet av ärliga reseguider. Inte guider som glorifierar resmål som kanske inte är så underbara och fantastiska. För helt ärligt, har du någonsin läst en guide som tar upp negativa saker på populära resmål?

bildpaossVi som skriver guiderna är Hans och Christian. Vi är inte en barnfamilj eller ett pensionärspar, utan skriver utifrån vad vi tycker och tänker, efter våra mål och intressen. Kanske är vissa av de resmål vi vart på egentligen fantastiska eller  rent utsagt fruktansvärda, men ur en annan persons synvinkel.


Har du tips på sevärdheter som vi kanske missat i någon guide, eller kanske tycker helt annorlunda, känn dig välkommen att skriva dem i tipsrutan längst ned på varje reportage.