Reseguide Bratislava – Slovakien

Reseguide Bratislava – Slovakien
Readability

Reseguide Bratislava - Slovakien

Reseguide Bratislava

Nedan föl­jer en reseguide med lite resetips om Bratislava, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Bratislava_landskap2Kort­fakta Bratislava
Land: Slo­vakien
Invånare: ca 430 000
Språk: Slo­vakiska (väldigt dåliga på engel­ska)
Tidsskill­nad: +-0h
El: En adapter kan behö­vas.
Val­uta: Euro (€)
Visum: Behövs ej, medlem­mar i EU.
Offi­ciell hem­sida: http://​visit​.bratislava​.sk/en/


Visa större karta


.

BratislavaBratislava_landskap
Läste lite reseguider innan vi åkte till Bratislava som innehöll tex­ter som ”Oup­p­täckt skatt för oss Sven­skar”, ”Självmed­veten stil– och kul­turmetropol” och ”Under­bar och trevlig stad”. Det beror i och för sig på smaken hur man bedömer staden, men generellt tycker jag att det ger en skev bild. Visst finns vacker arkitek­tur, väl­skötta parker och sevärd­heter men det är begrän­sat. Över lag är Bratislava gan­ska grått, trist och skräpigt. Kan rek­om­mendera att ta ett låg­pr­is­flyg till Bratislava, vara här ett par dagar och sen åka vidare till Wien, så gjorde vi.

Slot­tet
Tyvärr var slot­tet stängt för ren­over­ing när vi var där så vi fick aldrig gå in, men vi fick promen­era omkring på slotts­går­den och titta på slot­tet från utsi­dan. Vi kan tänka oss att slot­tet är väldigt vack­ert på insi­dan då utsi­dan var imponerande. Slot­tet lig­ger på en höjd mitt i Bratislava och härifrån har du utsikt över näs­tan hela staden.

Gamla Stan – Bratislavas enda mysiga stads­del?
Gamla stan i Bratislava består av äldre, lite vack­rare hus. Här finns också flera mysiga restau­ranger och pubar.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Bratislava.

Reseguide Bratislava

Nedan följer en reseguide med lite resetips om Bratislava, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Bratislava_landskap2Kortfakta Bratislava
Land: Slovakien
Invånare: ca 430 000
Språk: Slovakiska (väldigt dåliga på engelska)
Tidsskillnad: +-0h
El: En adapter kan behövas.
Valuta: Euro (€)
Visum: Behövs ej, medlemmar i EU.
Officiell hemsida: http://visit.bratislava.sk/en/


Visa större karta


.

BratislavaBratislava_landskap
Läste lite reseguider innan vi åkte till Bratislava som innehöll texter som ”Oupptäckt skatt för oss Svenskar”, ”Självmedveten stil- och kulturmetropol” och ”Underbar och trevlig stad”. Det beror i och för sig på smaken hur man bedömer staden, men generellt tycker jag att det ger en skev bild. Visst finns vacker arkitektur, välskötta parker och sevärdheter men det är begränsat. Över lag är Bratislava ganska grått, trist och skräpigt. Kan rekommendera att ta ett lågprisflyg till Bratislava, vara här ett par dagar och sen åka vidare till Wien, så gjorde vi.

Slottet
Tyvärr var slottet stängt för renovering när vi var där så vi fick aldrig gå in, men vi fick promenera omkring på slottsgården och titta på slottet från utsidan. Vi kan tänka oss att slottet är väldigt vackert på insidan då utsidan var imponerande. Slottet ligger på en höjd mitt i Bratislava och härifrån har du utsikt över nästan hela staden.

Gamla Stan – Bratislavas enda mysiga stadsdel?
Gamla stan i Bratislava består av äldre, lite vackrare hus. Här finns också flera mysiga restauranger och pubar.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Bratislava.