Reseguide Förenade Arabemiraten – Dubai

Reseguide Förenade Arabemiraten – Dubai
Readability

Reseguide Förenade Arabemiraten - Dubai

Reseguide Dubai

Nedan föl­jer en reseguide om Dubai, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kort­fakta Dubai

Land: Före­nade Arabe­mi­raten
Invånare: 1 500 000
Språk: Ara­biska (engel­ska fungerar också väldigt bra)
Tidsskill­nad: +3h
El: Adapter behövs.
Val­uta: Emi­ratisk Dirham (AED)


Visa större karta


Dubai

Jag tror att vi båda är överens om att ingen av oss är storm­förtjusta i Dubai. Visst är byg­gnaderna imponerande och visst finns här lyx i över­flöd, men det är också kallt och ster­ilt. Vi har i efter­hand hört att Dubai, för att vara mel­lanöstern, är ett lib­er­alt land. Vi med våra väster­länd­ska mått tyckte det inte. Som ett exem­pel tar vi webben. Vi hade en lap­top med för att kunna surfa runt på webben. Bara ett litet prob­lem, Arabe­mi­raten styr vad du får se och mycket av innehål­let är låst. Denna bild dök upp med jämna mel­lan­rum: dubai_blocked_webpage
En annans sak som vi läst på andra reseguider var att synen på alko­hol inte är den­samma som i Sverige men att det skulle finnas restau­ranger och barer som server­ade alko­hol. Vi hit­tade inte en enda, bara hotell­baren och ett ställe i öknen där vi tit­tade på mag­dans. Räkna med att betala mer än du är van vid!

Öken­sa­fari

Något som vi fick tips om innan vi åkte var att åka på öken­sa­fari. Kan bara säga en sak – helt galet! Något som jag älskade, men som Hasse hatade. Vi, vår guide och fyra kuwait­ier pack­ade ihop oss i en stad­sjeep (vi längst bak i ett litet skrym­sle) och begav oss ut i öknen i en sjuhel­sikes fart. Jag grät av skratt och Hasse var blålila i ansik­tet när vi flög över sand­dynorna i 110. Kän­des som att bilen skulle välta, snurra och lyfta vilket gav ett härligt pirr i magen.

Ski Dubai — Världens största inomhusskidbacke!

Då vi kom från ett vin­trigt Sverige så var vår högsta önskan kanske inte att åka ski­dor, utan vi valde att hoppa över detta. Vi stod på utsi­dan och tit­tade in genom fön­stren och visst såg det häftigt ut. Ett tips för er som åker under Svensk sommar!

Dubai Mall — Ett av världens största köpcentrum

Gillar du shop­ping har du ham­nat helt rätt! Här har du oändligt med butiker, restau­ranger och caféer. Du går och går och går, det kom­mer bara fler och fler! Pris­erna lig­ger unge­fär som hemma om du besöker t.ex. H&M.

Burj Khal­ifa (även känt som Burj Dubai)

Världens högsta byg­gnad! Vi hade bestämt oss för att åka upp längst upp till utkik­splat­sen, men ångrade oss när vi såg jät­tekön! Ett tips här är att boka bil­jet­terna innan, eller om du har råd köpa ”snab­bil­jet­ter”, då får du gå före i kön.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Dubai.

Reseguide Dubai

Nedan följer en reseguide om Dubai, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kortfakta Dubai

Land: Förenade Arabemiraten
Invånare: 1 500 000
Språk: Arabiska (engelska fungerar också väldigt bra)
Tidsskillnad: +3h
El: Adapter behövs.
Valuta: Emiratisk Dirham (AED)


Visa större karta


Dubai

Jag tror att vi båda är överens om att ingen av oss är stormförtjusta i Dubai. Visst är byggnaderna imponerande och visst finns här lyx i överflöd, men det är också kallt och sterilt. Vi har i efterhand hört att Dubai, för att vara mellanöstern, är ett liberalt land. Vi med våra västerländska mått tyckte det inte. Som ett exempel tar vi webben. Vi hade en laptop med för att kunna surfa runt på webben. Bara ett litet problem, Arabemiraten styr vad du får se och mycket av innehållet är låst. Denna bild dök upp med jämna mellanrum: dubai_blocked_webpage
En annans sak som vi läst på andra reseguider var att synen på alkohol inte är densamma som i Sverige men att det skulle finnas restauranger och barer som serverade alkohol. Vi hittade inte en enda, bara hotellbaren och ett ställe i öknen där vi tittade på magdans. Räkna med att betala mer än du är van vid!

Ökensafari

Något som vi fick tips om innan vi åkte var att åka på ökensafari. Kan bara säga en sak – helt galet! Något som jag älskade, men som Hasse hatade. Vi, vår guide och fyra kuwaitier packade ihop oss i en stadsjeep (vi längst bak i ett litet skrymsle) och begav oss ut i öknen i en sjuhelsikes fart. Jag grät av skratt och Hasse var blålila i ansiktet när vi flög över sanddynorna i 110. Kändes som att bilen skulle välta, snurra och lyfta vilket gav ett härligt pirr i magen.

Ski Dubai – Världens största inomhusskidbacke!

Då vi kom från ett vintrigt Sverige så var vår högsta önskan kanske inte att åka skidor, utan vi valde att hoppa över detta. Vi stod på utsidan och tittade in genom fönstren och visst såg det häftigt ut. Ett tips för er som åker under Svensk sommar!

Dubai Mall – Ett av världens största köpcentrum

Gillar du shopping har du hamnat helt rätt! Här har du oändligt med butiker, restauranger och caféer. Du går och går och går, det kommer bara fler och fler! Priserna ligger ungefär som hemma om du besöker t.ex. H&M.

Burj Khalifa (även känt som Burj Dubai)

Världens högsta byggnad! Vi hade bestämt oss för att åka upp längst upp till utkiksplatsen, men ångrade oss när vi såg jättekön! Ett tips här är att boka biljetterna innan, eller om du har råd köpa ”snabbiljetter”, då får du gå före i kön.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Dubai.