Reseguide Gran Canaria – Spanien

Reseguide Gran Canaria – Spanien
Readability

Reseguide Gran Canaria - Spanien

Reseguide Gran Canaria

Nedan föl­jer en reseguide om Gran Canaria, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kort­fakta Gran Canaria
Land: Spanien
Invånare: ca 830 000
Språk: Span­ska (I tur­is­torterna talar i prin­cip alla engel­ska)
Tidsskill­nad: –1h
El: Ingen adapter behövs.
Val­uta: Euro (€)
Visum: Behövs ej, medlem­mar i EU.


Visa större karta


Gran Canaria – Sven­skar­nas tur­ist­mål num­mer ett?
Till Gran Canaria var ett av de första målen för de stora char­ter­bo­la­gen och det märks på miljön. Meny­erna finns på sven­ska. Du har Kalles Kaviar och andra sven­ska livsmedelsvaror i mat­bu­tiken. Vill du uppl­eva äkta spansk miljö så rek­om­menderar vi istäl­let span­ska fast­landet, för här är allt upp­byggt kring tur­ism. Hit åker man istäl­let för att sola, bada och kop­pla av.

Las Pal­mas
Det är lätt att glömma att Gran Canaria fak­tiskt har en storstad med ca 400 000 invånare. Hit kan det vara skönt att åka för att ta en paus från stran­dlivet. Här finns gott om butiker, caféer och restau­ranger. Staden i sig är gan­ska sliten, men är abso­lut värd ett besök.

Playa del Inglés
Hotellen och restau­rangerna känns verk­li­gen gam­mal char­ter. Sou­venirer finns det gott om, schyssta kläd­bu­tiker finn inte alls. Gillar du sol, bad och bar­liv har du ham­nat rätt. Den som intresserar sig för arkitek­tur och kul­tur har inte mycket att hämta här. Då rek­om­menderar vi en hyr­bil och inlandet.

Pico de las Nieves och hyr­bil
Vi tog en hyr­bil från Playa del Inglés och åkte runt ön och även upp på Gran Canarias högsta berg, Pico de las Nieves 1949 meter över havet. Tyvärr var det gan­ska dim­migt när vi var där och utsik­ten var begrän­sad. Har sett bilder från andra som vart där vid klart väder och vet att utsik­ten är väldigt vacker när vädret tillåter. Är det bara moln och ingen dimma så ser du att man fak­tiskt befinner sig ovan mol­nen. Är du här vin­ter­tid har du till och med chans att se snö.

Shop­ping på Gran Canaria
Skall du shoppa, åk in till Las Pal­mas. Här hit­tar du snygga kläder i alla prisklasser. Shop­pin­gen i Playa del Inglés är mer för tur­is­ter, dyrare och tråkigare.

Mat och dryck på Gran Canaria
Restau­ranger och barer finns över allt. Att und­vika tur­ist­fäl­lorna är svårt, då hela ön är en tur­ist­fälla. Pris­erna vari­erar, men över lag så lig­ger de lite under hemma i Sverige. En restau­rang som rek­om­menderas starkt är den sven­skdrivna restau­rangen Espetada som serverar under­bart kött, goda rot­fruk­ter och gratänger. Att boka bord är ett måste då den är väldigt pop­pulär! Restau­rangen lig­ger i korsnin­gen Avenida de Tira­jana och Avenida de Gran Canaria. Se deras hem­sida här: http://​www​.espetada​granca​naria​.com/​i​n​d​e​x.htm


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Gran Canaria.

Reseguide Gran Canaria

Nedan följer en reseguide om Gran Canaria, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kortfakta Gran Canaria
Land: Spanien
Invånare: ca 830 000
Språk: Spanska (I turistorterna talar i princip alla engelska)
Tidsskillnad: -1h
El: Ingen adapter behövs.
Valuta: Euro (€)
Visum: Behövs ej, medlemmar i EU.


Visa större karta


Gran Canaria – Svenskarnas turistmål nummer ett?
Till Gran Canaria var ett av de första målen för de stora charterbolagen och det märks på miljön. Menyerna finns på svenska. Du har Kalles Kaviar och andra svenska livsmedelsvaror i matbutiken. Vill du uppleva äkta spansk miljö så rekommenderar vi istället spanska fastlandet, för här är allt uppbyggt kring turism. Hit åker man istället för att sola, bada och koppla av.

Las Palmas
Det är lätt att glömma att Gran Canaria faktiskt har en storstad med ca 400 000 invånare. Hit kan det vara skönt att åka för att ta en paus från strandlivet. Här finns gott om butiker, caféer och restauranger. Staden i sig är ganska sliten, men är absolut värd ett besök.

Playa del Inglés
Hotellen och restaurangerna känns verkligen gammal charter. Souvenirer finns det gott om, schyssta klädbutiker finn inte alls. Gillar du sol, bad och barliv har du hamnat rätt. Den som intresserar sig för arkitektur och kultur har inte mycket att hämta här. Då rekommenderar vi en hyrbil och inlandet.

Pico de las Nieves och hyrbil
Vi tog en hyrbil från Playa del Inglés och åkte runt ön och även upp på Gran Canarias högsta berg, Pico de las Nieves 1949 meter över havet. Tyvärr var det ganska dimmigt när vi var där och utsikten var begränsad. Har sett bilder från andra som vart där vid klart väder och vet att utsikten är väldigt vacker när vädret tillåter. Är det bara moln och ingen dimma så ser du att man faktiskt befinner sig ovan molnen. Är du här vintertid har du till och med chans att se snö.

Shopping på Gran Canaria
Skall du shoppa, åk in till Las Palmas. Här hittar du snygga kläder i alla prisklasser. Shoppingen i Playa del Inglés är mer för turister, dyrare och tråkigare.

Mat och dryck på Gran Canaria
Restauranger och barer finns över allt. Att undvika turistfällorna är svårt, då hela ön är en turistfälla. Priserna varierar, men över lag så ligger de lite under hemma i Sverige. En restaurang som rekommenderas starkt är den svenskdrivna restaurangen Espetada som serverar underbart kött, goda rotfrukter och gratänger. Att boka bord är ett måste då den är väldigt poppulär! Restaurangen ligger i korsningen Avenida de Tirajana och Avenida de Gran Canaria. Se deras hemsida här:  http://www.espetadagrancanaria.com/index.htm


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Gran Canaria.