Reseguide Hamburg – Tyskland

Reseguide Hamburg – Tyskland
Readability

Reseguide Hamburg - Tyskland

Reseguide Ham­burg

Nedan föl­jer en reseguide med lite restips om Ham­burg, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kort­fakta Ham­burg
Land: Tysk­land
Invånare: 1 800 000
Språk: Tyska (Du gör dig förstådd på engel­ska)
Tidsskill­nad: +-0
El: Ingen adapter behövs.
Val­uta: Euro


Visa större karta


Ham­burg
Ham­burg hade vi hört skulle vara en grön och ”frisk” stad. Då vi åkte under hösten upplevdes den som gan­ska grå och tråkig (föru­tom Reeper­bahn). Så här i efter­hand känns det lite som en dålig kopia av Ams­ter­dam. Kanske om man åker under som­maren känns den roligare.

Reeper­bahn
Reeper­bahn är kanske den mest kända gatan i Ham­burg och lig­ger i stads­de­len St. Pauli. Näm­ner man Reeper­bahn så tänker de flesta på stripp­klub­bar och bor­deller, men här finns ett roligt och fart­fyllt ute­liv! Att tänka Gott om barer och uteställen gör att gatorna kryl­lar av folk. Området skil­jer sig enormt från dag till natt. På dagen van­drar du omkring på en van­lig shop­pingvän­lig gata med många olika affärer.

Mat & Dryck
I Ham­burg har du inget prob­lem med att hitta god mat! Restau­ranger finns det gott om och priset på maten är anin­gen bil­li­gare än hemma i Sverige. Vill du komma rik­tigt bil­ligt undan så rek­om­menderar vi en av alla småkiosker som serverar lättare mat. Där äter du dig mätt och får en stor stark för ca: 34 €.

Miniatur Wun­der­land
Par­adiset för Hasse! Detta är en stor mod­elljärn­väg (lig­ger i Lager­hausen). Rälsen är över en mil lång och tar upp en yta på över 1000m2. Inträdet kostade 10€. Här finns bl.a. Skan­di­navien och USA upp­byg­gda i mini­atyr. Ett hotell vi bott på i Las Vegas fanns till och med! Per­fekt för barn­famil­jer! Varn­ing dock för kö. För­boka helst bil­jet­ter, då de endast släp­per in ett fåtal åt gån­gen för att alla ska få plats att titta.

Då vi bara var i Ham­burg en dag så han vi inte med mycket mer en detta, men staden är helt klart värt ett besök. Ett tips dock, åk under sommaren!


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Hamburg.

Reseguide Hamburg

Nedan följer en reseguide med lite restips om Hamburg, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kortfakta Hamburg
Land: Tyskland
Invånare: 1 800 000
Språk: Tyska (Du gör dig förstådd på engelska)
Tidsskillnad: +-0
El: Ingen adapter behövs.
Valuta: Euro


Visa större karta


Hamburg
Hamburg hade vi hört skulle vara en grön och ”frisk” stad. Då vi åkte under hösten upplevdes den som ganska grå och tråkig (förutom Reeperbahn). Så här i efterhand känns det lite som en dålig kopia av Amsterdam. Kanske om man åker under sommaren känns den roligare.

Reeperbahn
Reeperbahn är kanske den mest kända gatan i Hamburg och ligger i stadsdelen St. Pauli. Nämner man Reeperbahn så tänker de flesta på strippklubbar och bordeller, men här finns ett roligt och fartfyllt uteliv! Att tänka Gott om barer och uteställen gör att gatorna kryllar av folk. Området skiljer sig enormt från dag till natt. På dagen vandrar du omkring på en vanlig shoppingvänlig gata med många olika affärer.

Mat & Dryck
I Hamburg har du inget problem med att hitta god mat! Restauranger finns det gott om och priset på maten är aningen billigare än hemma i Sverige. Vill du komma riktigt billigt undan så rekommenderar vi en av alla småkiosker som serverar lättare mat. Där äter du dig mätt och får en stor stark för ca: 3-4 €.

Miniatur Wunderland
Paradiset för Hasse! Detta är en stor modelljärnväg (ligger i Lagerhausen). Rälsen är över en mil lång och tar upp en yta på över 1000m2. Inträdet kostade 10€. Här finns bl.a. Skandinavien och USA uppbyggda i miniatyr. Ett hotell vi bott på i Las Vegas fanns till och med! Perfekt för barnfamiljer! Varning dock för kö. Förboka helst biljetter, då de endast släpper in ett fåtal åt gången för att alla ska få plats att titta.

Då vi bara var i Hamburg en dag så han vi inte med mycket mer en detta, men staden är helt klart värt ett besök. Ett tips dock, åk under sommaren!


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Hamburg.