Reseguide Key West

Reseguide Key West
Readability

Reseguide Key West

Reseguide Key West

Key West var ett av våra stopp på vägen när vi bilade runt i Florida. Reseguider för våra andra stopp på vägen, Miami, Orlando, Tampa och New Orleans hit­tar du under fliken USA.

KeyWest1Kort­fakta Key West
Land: USA
Invånare: 405 000 (Storstad­som­rådet 5 470 000)
Språk: Engel­ska
Tidsskill­nad: –6h
El: Amerikansk adapter behövs
Val­uta: Amerikan­ska dollar ($)Visa större karta
Key West
Till Key West tog vi vår hyr­bil (skulle enligt Google ta 2:12h men med kiss­pauser, rödljus och långsam trafik, lägg på ett par tim­mar). Key West kan beskri­vas som ett par­adis. Lugnt tempo, härliga strän­der, mas­sor av uteställen, pubar och fram­för allt en väldigt trevlig befolkn­ing. Här behöver man inte göra någonting, bara att strosa omkring i de mysiga kvarteren räcker till att börja med.

KeyWest_DelfinerBada med delfiner i Key Largo – Dol­phins Plus, Ett minne för livet!
På vägen till Key West stan­nade vi en natt i Key Largo för att bada med delfiner. Detta är något som STARKT rek­om­menderas. Det är värt varenda dol­lar! Vi tog en ”kurs” där vi hade en delfin­tränare som gick igenom lite snabb­fakta om delfiner och hur vi skall bete oss i vat­tnet och vad vi ska och inte ska göra. Efter det var det dags att hoppa i. Var först lite nervig när vi såg stor­leken, de var större än vän­tat. Detta släppte efter 20 sekun­der i vat­tnet då vi upp­täckte att de till och med är snäl­lare och tamare än hun­dar. Vi fick pus­sar, blev skjut­sade i vat­tnet, fick klappa och leka. Turen vi tog är en så kallad ”Struc­tured Dol­phin Swim”, vilket vi också rek­om­menderar kostade $185. De erb­juder också ett annat alter­na­tiv som kallas ”Nat­ural Dol­phin Swim” som är lite bil­li­gare. Du snork­lar då bara i samma bassäng som delfin­erna och har inte tillå­telse att röra dem. För mer infor­ma­tion se deras hem­sida: www​.dol​phin​splus​.com För bokn­ing måste man ringa dem på 18668607946.

South­ern most point
Detta är USA:s sydli­gaste punkt. Här finner du ett land­märke som är pop­ulärt att ta bilder på. I området kring denna finner du en massa saker som är det mest södra t.ex. Suth­ern­most Hotel, South­ern­most bar, South­ern­most book store o.s.v. När du står här är du dessu­tom närmre Cuba än USA:s fast­land (beroende på hur man klas­sar Ever­glades). Avstån­det till Cuba är 144 km.

Sun­set fes­ti­val och solnedgån­genKeyWest_Sunsetfestival
Varje dag firas en så kallad ”Sun­set fes­ti­val” på Sun­set Pier. Här kan man innan solen går ner sätta sig och ta en drink i solen för att se den vackra solnedgån­gen. Väldigt vack­ert och pop­ulärt! Se till att vara i tid för att få ett bra bord och en plats där du ser solnedgån­gen. Från det att den bör­jar gå ner tills att den är borta tar bara några minuter! Vid Sun­set Pier finns också en liten mark­nad med sou­venirer och där du kan titta på upp­trä­dan­den av gat­u­artis­ter med häp­nadsväckande trix.

.

KeyWest2Boende i Key West
Tyvärr är hotellen i Key West dyra, men vi har hit­tat ett motell som fak­tiskt har okey pris för att vara Key West som heter El Patio. Rum­men är hela och fräsha, men kanske inte topp­mod­erna. Det finns pool, sol­deck och dricka-​maskin, allt man behöver =)
Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Key West.

Reseguide Key West

Key West var ett av våra stopp på vägen när vi bilade runt i Florida. Reseguider för våra andra stopp på vägen, Miami, Orlando, Tampa och New Orleans hittar du under fliken USA.

KeyWest1Kortfakta Key West
Land: USA
Invånare: 405 000 (Storstadsområdet 5 470 000)
Språk: Engelska
Tidsskillnad: -6h
El: Amerikansk adapter behövs
Valuta: Amerikanska dollar ($)Visa större karta
Key West
Till Key West tog vi vår hyrbil (skulle enligt Google ta 2:12h men med kisspauser, rödljus och långsam trafik, lägg på ett par timmar). Key West kan beskrivas som ett paradis. Lugnt tempo, härliga stränder, massor av uteställen, pubar och framför allt en väldigt trevlig befolkning. Här behöver man inte göra någonting, bara att strosa omkring i de mysiga kvarteren räcker till att börja med.

KeyWest_DelfinerBada med delfiner i Key Largo – Dolphins Plus, Ett minne för livet!
På vägen till Key West stannade vi en natt i Key Largo för att bada med delfiner. Detta är något som STARKT rekommenderas. Det är värt varenda dollar! Vi tog en ”kurs” där vi hade en delfintränare som gick igenom lite snabbfakta om delfiner och hur vi skall bete oss i vattnet och vad vi ska och inte ska göra. Efter det var det dags att hoppa i. Var först lite nervig när vi såg storleken, de var större än väntat. Detta släppte efter 20 sekunder i vattnet då vi upptäckte att de till och med är snällare och tamare än hundar. Vi fick pussar, blev skjutsade i vattnet, fick klappa och leka. Turen vi tog är en så kallad ”Structured Dolphin Swim”, vilket vi också rekommenderar kostade $185. De erbjuder också ett annat alternativ som kallas ”Natural Dolphin Swim” som är lite billigare. Du snorklar då bara i samma bassäng som delfinerna och har inte tillåtelse att röra dem.  För mer information se deras hemsida: www.dolphinsplus.com För bokning måste man ringa dem på 1-866-860-7946.

Southern most point
Detta är USA:s sydligaste punkt. Här finner du ett landmärke som är populärt att ta bilder på. I området kring denna finner du en massa saker som är det mest södra t.ex. Suthernmost Hotel, Southernmost bar, Southernmost book store o.s.v.  När du står här är du dessutom närmre Cuba än USA:s fastland (beroende på hur man klassar Everglades). Avståndet till Cuba är 144 km.

Sunset festival och solnedgångenKeyWest_Sunsetfestival
Varje dag firas en så kallad ”Sunset festival” på Sunset Pier. Här kan man innan solen går ner sätta sig och ta en drink i solen för att se den vackra solnedgången. Väldigt vackert och populärt! Se till att vara i tid för att få ett bra bord och en plats där du ser solnedgången. Från det att den börjar gå ner tills att den är borta tar bara några minuter! Vid Sunset Pier finns också en liten marknad med souvenirer och där du kan titta på uppträdanden av gatuartister med häpnadsväckande trix.

.

KeyWest2Boende i Key West
Tyvärr är hotellen i Key West dyra, men vi har hittat ett motell som faktiskt har okey pris för att vara Key West som heter El Patio. Rummen är hela och fräsha, men kanske inte toppmoderna. Det finns pool, soldeck och dricka-maskin, allt man behöver =)
Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Key West.