Reseguide Krakow och Auschwitz – Polen

Reseguide Krakow och Auschwitz – Polen
Readability

Reseguide Krakow och Auschwitz - Polen


Reseguide Krakow och Auschwitz

Nedan föl­jer en reseguide om Krakow och Auschwitz, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Snabb­fakta Krakow

Land: Polen
Invånare: 1 400 000 (inkl. förorter)
Språk: Pol­ska (Långt ifrån alla talar engel­ska, men att göra sig förstådd är över lag inget prob­lem)
Tidsskill­nad: +1h
El: Samma som Sverige.
Val­uta: Zloty
Offi­ciell hem­sida: Krakow: http://​www​.krakow​.pl/en/ Auschwitz: http://​www​.auschwitz​.org​.pl/


Visa större karta


Krakow1 (4)Krakow

Krakow överträf­fade klart våra förvänt­ningar. Att promen­era omkring i Krakow känns näs­tan lite som att promen­era omkring i Stock­holm. Vacker arkitek­tur, mysig stad­skärna och mas­sor av restau­ranger, caféer och små mysiga pubar. Det bästa av allt är att pris­erna fort­farande är låga trots medlem­skapet i EU, så att unna sig det lilla extra är inget problem.

.

.

Krakow1 (1)Kon­cen­tra­tionslä­gren Auschwitz & Birke­nau

De två kon­cen­tra­tionslä­gren Auschwitz & Birke­nau är verk­li­gen något som alla borde se. Doku­men­tär­erna om andra värld­skriget och mas­sutrot­nin­gen om judar man sett på TV:n hemma lig­ger långt borta. Här är du i lägren där miljoner män­niskor för­lorade sina liv och att få en klump i magen går inte att und­vika. Storska­ligheten är enorm, mycket större än man kun­nat föreställa sig. Vi tog en hyr­bil och åkte hit, tog ca 1,5 timme. Räkna med en heldag då det finns mycket att se och det är ett ställe man kanske bara besöker en gång. Inträdet är fritt, det enda som kostar är de guidade turerna.

Kazmierz

Detta är Krakows jud­iska kvarter och de har bott här i århun­draden. Här finns mycket kul­tur och his­to­ria. Vi rek­om­menderar starkt att besöka något av de museer som finns här samt de vackra syn­a­gogorna. Vissa dagar i veckan finns också här en välbesökt mark­nad där du kan köpa allt från sou­venirer, kläder och pry­lar till snacks och bil­lig mat.

Krakow1 (3)Jud­iska Get­tot

Detta var ett av de jud­iska get­ton som ska­pades av Naz­i­tysk­land under andra värld­skriget. Här spär­rades tusen­tals judar in i vän­tan på kon­cen­tra­tionslä­gren. Kvarteren finns kvar och man har här byggt ett min­nes­mon­u­ment för att hedra de judar som dog under get­tots tid.

Rynek Glowny (Stora tor­get)

Tor­get lig­ger beläget i gamla stan mitt i cen­trala Krakow. Här lig­ger en stor kyrka som man får gå in och titta i. Det är också härifrån som de flesta tur­ist­turer går ifrån. Tor­get är en av de större sevärd­heterna i Krakow och är ett av Europas vack­raste och största torg.

Shop­ping i Krakow

Krakow är en bra shop­pingstad med schyssta priser och stort utbud. I gamla stan finns fina hantverk, skin­nvaror, antikviteter samt en massa krim­skrams. För de lite finare butik­erna rek­om­menderas de mer cen­trala delarna av Krakow där de lite finare butik­erna finns.

Krakow_fikaMat och dryck i Krakow

Hela Krakow kryl­lar av restau­ranger och caféér. Tvårät­ters mid­dag på en fyrstjärnig restau­rang med en halv karaff vin kostar under 200 kr. Efter gatorna kryl­lar det av mysiga caféer och pubar. Att ta en fika är väldigt billigt.

Trans­port

Från Sverige: Här rek­om­menderar vi en låg­pris­bil­jett med Ryanair. De fly­ger året runt från Stock­holm Skavsta. Pris­erna vari­erar kraftigt beroende på när du bokar bil­jet­ten, så att vara ute i god tid och leta efter erb­ju­dan­den rek­om­menderas.
Från fly­g­plat­sen till cen­trala Krakow: Buss enkel resa kostar runt en tia och tar ca: 4050 minuter. Att ta en taxi kostar runt 150 kr och tar ca 20 minuter beroende på tid på dygnet.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Krakow och Auschwitz.


Reseguide Krakow och Auschwitz

Nedan följer en reseguide om Krakow och Auschwitz, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Snabbfakta Krakow

Land: Polen
Invånare: 1 400 000 (inkl. förorter)
Språk: Polska (Långt ifrån alla talar engelska, men att göra sig förstådd är över lag inget problem)
Tidsskillnad: +1h
El: Samma som Sverige.
Valuta: Zloty
Officiell hemsida: Krakow: http://www.krakow.pl/en/ Auschwitz: http://www.auschwitz.org.pl/


Visa större karta


Krakow1 (4)Krakow

Krakow överträffade klart våra förväntningar. Att promenera omkring i Krakow känns nästan lite som att promenera omkring i Stockholm. Vacker arkitektur, mysig stadskärna och massor av restauranger, caféer och små mysiga pubar. Det bästa av allt är att priserna fortfarande är låga trots medlemskapet i EU, så att unna sig det lilla extra är inget problem.

.

.

Krakow1 (1)Koncentrationslägren Auschwitz & Birkenau

De två koncentrationslägren Auschwitz & Birkenau är verkligen något som alla borde se. Dokumentärerna om andra världskriget och massutrotningen om judar man sett på TV:n hemma ligger långt borta. Här är du i lägren där miljoner människor förlorade sina liv och att få en klump i magen går inte att undvika. Storskaligheten är enorm, mycket större än man kunnat föreställa sig. Vi tog en hyrbil och åkte hit, tog ca 1,5 timme. Räkna med en heldag då det finns mycket att se och det är ett ställe man kanske bara besöker en gång. Inträdet är fritt, det enda som kostar är de guidade turerna.

Kazmierz

Detta är Krakows judiska kvarter och de har bott här i århundraden. Här finns mycket kultur och historia. Vi rekommenderar starkt att besöka något av de museer som finns här samt de vackra synagogorna. Vissa dagar i veckan finns också här en välbesökt marknad där du kan köpa allt från souvenirer, kläder och prylar till snacks och billig mat.

Krakow1 (3)Judiska Gettot

Detta var ett av de judiska getton som skapades av Nazityskland under andra världskriget. Här spärrades tusentals judar in i väntan på koncentrationslägren. Kvarteren finns kvar och man har här byggt ett minnesmonument för att hedra de judar som dog under gettots tid.

Rynek Glowny (Stora torget)

Torget ligger beläget i gamla stan mitt i centrala Krakow. Här ligger en stor kyrka som man får gå in och titta i. Det är också härifrån som de flesta turistturer går ifrån. Torget är en av de större sevärdheterna i Krakow och är ett av Europas vackraste och största torg.

Shopping i Krakow

Krakow är en bra shoppingstad med schyssta priser och stort utbud. I gamla stan finns fina hantverk, skinnvaror, antikviteter samt en massa krimskrams. För de lite finare butikerna rekommenderas de mer centrala delarna av Krakow där de lite finare butikerna finns.

Krakow_fikaMat och dryck i Krakow

Hela Krakow kryllar av restauranger och cafeér. Tvårätters middag på en fyrstjärnig restaurang med en halv karaff vin kostar under 200 kr. Efter gatorna kryllar det av mysiga caféer och pubar. Att ta en fika är väldigt billigt.

Transport

Från Sverige: Här rekommenderar vi en lågprisbiljett med Ryanair. De flyger året runt från Stockholm Skavsta. Priserna varierar kraftigt beroende på när du bokar biljetten, så att vara ute i god tid och leta efter erbjudanden rekommenderas.
Från flygplatsen till centrala Krakow: Buss enkel resa kostar runt en tia och tar ca: 40-50 minuter. Att ta en taxi kostar runt 150 kr och tar ca 20 minuter beroende på tid på dygnet.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Krakow och Auschwitz.