Reseguide Los Angeles

Reseguide Los Angeles
Readability

Reseguide Los Angeles

Reseguide Los Angeles

Nedan föl­jer en reseguide med lite restips om Los Ange­les, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kort­fakta Los Ange­les
Land: USA
Invånare: 4 000 000 (Storstad­som­råde 12 200 000)
Språk: Engel­ska
Tidsskill­nad: –9
El: Adapter behövs.
Val­uta: Amerikansk dol­lar ($)
Offi­ciell hem­sida: http://​www​.lac​ity​.org/​i​n​d​e​x.htm


Visa större kartaP1020197Los Ange­les – Nöjes– och fil­min­dus­trins huvud­stad!
Bil, bil, bil! Om du vill hitta på saker och trans­portera dig runt i denna jättes­tad så är bil näs­tan ett måste. Från norra sidan till södra sidan av Los Ange­les är det över 70 km, inget man vill åka kom­munalt. Har du bil behöver du aldrig ha tråkigt. Här finns mas­sor att se och göra!
.

.

.

.
P1020181Venice Beach
Mjukt, hårt, ballt och lite töntigt. Allt på en och samma gång! Lägg till en stor nypa hip­pie så har du ham­nat rätt. Här har du sol och bad, shop­ping och ett härligt ute­liv sam­lat på ett och samma ställe. Venice Beach är något du inte får gå miste om när du besöker Los Ange­les. Ta en prom­e­nad efter Ocean Front Walk och lyssna till musiken från gatu­musikan­terna sam­tidigt som du har möj­lighet att fynda bland stån­den utplac­er­ade efter gatan.

Hol­ly­wood
Hol­ly­wood var lite av en besvikelse. Lite slitet, inte alls så pom­pöst som vi trott. Här tog vi självk­lar en prom­e­nad efter Walk of Fame, men åkte senare vidare till Bev­erly Hills. Har man stort intresse så strosa runt i de fina butik­erna och ta en Latte på ett av kändis­caféerna.

Bev­erly Hills
Här kände vi oss ett tag som paparazzi-​turister! Lite småtöntigt, men roligt =) Vi köpte oss en ”StarMap” (kändiskarta) där alla kändis­ars hem var utsatta på en karta. Åkte därefter på kändis­jakt och såg bl.a. Madon­nas, Hugh Hefn­ers, Vic­to­ria & David Beck­hams hus, eller rättare sagt palats! Detta var i sam­band med Mick­ael Jack­sons död, så självk­lart var vi tvungna att åka även dit. Där hade en stor skara män­niskor sam­lats för att fira och sörja stjär­nans död genom att ge blom­mor och tända ljus.

UniversalStudiosUni­ver­sal Stu­dios
Detta var vår första park I USA och den har verk­li­gen get mers­mak. En sak som vi båda gillar är berg och dal banor och tuffa effek­ter och det finns det mas­sor av här. Uni­ver­sal i Los Ange­les är enligt vår smak näs­tan roli­gare än den i Orlando. Här är du verk­li­gen på Uni­ver­sals område och det är här de spelar in många av sina filmer. Vi tog en guidad rund­tur och fick se bl.a. rik­tiga Wis­te­ria Lane, Bates Motel i fil­men Psy­cho, Fly­gkraschen i Värl­dar­nas krig (War of the World), lära oss en massa om hur man gör film och mycket mycket mer. Vill ni åka attrak­tion­erna på parken (näs­tan ett måste!) så rek­om­menderas verk­li­gen ett Express plus kort, vilket gör att du får gå före i köerna. Tänk på att dessa annars kan vara runt en timme per attrak­tion.

P1020297Queen Mary
Får ni möj­lighet så bo i alla fall en natt på Queen Mary. Ett av de mest annor­lunda och spän­nande boen­den vi haft. Queen Mary är en gam­mal, men väl­be­varad atlantkrys­sare som en gång i tiden ägdes av White Star Line. Skep­pet är till och med större och lyx­i­gare än Titanic! Ombord finns restau­ranger och barer, till och med ett museum där man får gå omkring i motor­rum­met vilket är gigan­tiskt.

.

.
Hotell och boende i Los Ange­les
Vill du bo i tur­ist­stråken och ha ett schysst boende så är tyvärr hotellen över lag gan­ska dyra i Los Ange­les. Om du står i valet och kvalet att välja ett lite finare hotell med sämre läge eller ett hotell med bra läge men som kanske har lite sämre stan­dard, välj det sist­näm­nda! Att ta sig fram i Los Ange­les kom­munalt är inte det lät­taste, utan man är gan­ska beroende av bil. Ett område som defin­i­tivt rek­om­menderas att bo på är Venice Beach, det gjorde vi.

Shop­ping i Los Ange­les
Här kan du verk­li­gen lyxshoppa, om du har pen­garna! Alla känna märken har butiker här med det senaste modet och att bränna pen­gar är inget prob­lem. Vill du bud­get­shoppa så leta dig till de lite bil­li­gare varuhusen, eller leta rätt på en out­let.

Mat och dryck i Los Ange­les
Här finns mycket bra mat, men också många snabb­matsked­jor. Håller du dig i tur­ist­stråken eller till de lite finare områ­dena hit­tar du goda restau­ranger. Prisklassen lig­ger från bil­ligt till jät­tedyrt. Vill du gå på de finaste restau­rangerna, räkna med att boka bord innan och att det kostar skjor­tan.

Trans­port och kollek­tiv­trafik i Los Ange­les
Här finns det bara en sak att säga, hyr bil! Kollek­tiv­trafiken i Los Ange­les är inte att räkna med. Alla tar sig fram med bil vilket syns på trafiken. Trots detta så fly­ter allt på gan­ska bra med inte allt för långa köer. Räkna med större vägar än du är van vid! Det är inte allt för ovan­ligt att det är 16 filer från ena sidan vägen till den andra.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Los Angeles!

Reseguide Los Angeles

Nedan följer en reseguide med lite restips om Los Angeles, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kortfakta Los Angeles
Land: USA
Invånare: 4 000 000 (Storstadsområde 12 200 000)
Språk: Engelska
Tidsskillnad: -9
El: Adapter behövs.
Valuta: Amerikansk dollar ($)
Officiell hemsida: http://www.lacity.org/index.htm


Visa större kartaP1020197Los Angeles – Nöjes- och filmindustrins huvudstad!
Bil, bil, bil! Om du vill hitta på saker och transportera dig runt i denna jättestad så är bil nästan ett måste. Från norra sidan till södra sidan av Los Angeles är det över 70 km, inget man vill åka kommunalt. Har du bil behöver du aldrig ha tråkigt. Här finns massor att se och göra!
.

.

.

.
P1020181Venice Beach
Mjukt, hårt, ballt och lite töntigt. Allt på en och samma gång! Lägg till en stor nypa hippie så har du hamnat rätt. Här har du sol och bad, shopping och ett härligt uteliv samlat på ett och samma ställe. Venice Beach är något du inte får gå miste om när du besöker Los Angeles. Ta en promenad efter Ocean Front Walk och lyssna till musiken från gatumusikanterna samtidigt som du har möjlighet att fynda bland stånden utplacerade efter gatan.

Hollywood
Hollywood var lite av en besvikelse. Lite slitet, inte alls så pompöst som vi trott. Här tog vi självklar en promenad efter Walk of Fame, men åkte senare vidare till Beverly Hills. Har man stort intresse så strosa runt i de fina butikerna och ta en Latte på ett av kändiscaféerna.

Beverly Hills
Här kände vi oss ett tag som paparazzi-turister! Lite småtöntigt, men roligt =) Vi köpte oss en ”StarMap” (kändiskarta) där alla kändisars hem var utsatta på en karta. Åkte därefter på kändisjakt och såg bl.a. Madonnas, Hugh Hefners, Victoria & David Beckhams hus, eller rättare sagt palats! Detta var i samband med Mickael Jacksons död, så självklart var vi tvungna att åka även dit. Där hade en stor skara människor samlats för att fira och sörja stjärnans död genom att ge blommor och tända ljus.

UniversalStudiosUniversal Studios
Detta var vår första park I USA och den har verkligen get mersmak. En sak som vi båda gillar är berg och dal banor och tuffa effekter och det finns det massor av här. Universal i Los Angeles är enligt vår smak nästan roligare än den i Orlando. Här är du verkligen på Universals område och det är här de spelar in många av sina filmer. Vi tog en guidad rundtur och fick se bl.a. riktiga Wisteria Lane, Bates Motel i filmen Psycho, Flygkraschen i Världarnas krig (War of the World), lära oss en massa om hur man gör film och mycket mycket mer. Vill ni åka attraktionerna på parken (nästan ett måste!) så rekommenderas verkligen ett Express plus kort, vilket gör att du får gå före i köerna. Tänk på att dessa annars kan vara runt en timme per attraktion.

P1020297Queen Mary
Får ni möjlighet så bo i alla fall en natt på Queen Mary. Ett av de mest annorlunda och spännande boenden vi haft. Queen Mary är en gammal, men välbevarad atlantkryssare som en gång i tiden ägdes av White Star Line. Skeppet är till och med större och lyxigare än Titanic! Ombord finns restauranger och barer, till och med ett museum där man får gå omkring i motorrummet vilket är gigantiskt.

.

.
Hotell och boende i Los Angeles
Vill du bo i turiststråken och ha ett schysst boende så är tyvärr hotellen över lag ganska dyra i Los Angeles. Om du står i valet och kvalet att välja ett lite finare hotell med sämre läge eller ett hotell med bra läge men som kanske har lite sämre standard, välj det sistnämnda! Att ta sig fram i Los Angeles kommunalt är inte det lättaste, utan man är ganska beroende av bil. Ett område som definitivt rekommenderas att bo på är Venice Beach, det gjorde vi.

Shopping i Los Angeles
Här kan du verkligen lyxshoppa, om du har pengarna! Alla känna märken har butiker här med det senaste modet och att bränna pengar är inget problem. Vill du budgetshoppa så leta dig till de lite billigare varuhusen, eller leta rätt på en outlet.

Mat och dryck i Los Angeles
Här finns mycket bra mat, men också många snabbmatskedjor. Håller du dig i turiststråken eller till de lite finare områdena hittar du goda restauranger. Prisklassen ligger från billigt till jättedyrt. Vill du gå på de finaste restaurangerna, räkna med att boka bord innan och att det kostar skjortan.

Transport och kollektivtrafik i Los Angeles
Här finns det bara en sak att säga, hyr bil! Kollektivtrafiken i Los Angeles är inte att räkna med. Alla tar sig fram med bil vilket syns på trafiken. Trots detta så flyter allt på ganska bra med inte allt för långa köer. Räkna med större vägar än du är van vid! Det är inte allt för ovanligt att det är 16 filer från ena sidan vägen till den andra.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Los Angeles!