Reseguide Malta

Reseguide Malta
Readability

Reseguide Malta

Reseguide Malta

Reseguide Malta

Nedan föl­jer en reseguide med lite restips om Malta, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kort­fakta Malta

Land: Malta
Invånare: ca 400 000
Språk: Engel­ska och Mal­te­siska. (Alla talar mycket bra engel­ska)
Tidsskill­nad: +-0
El: Engelsk adapter behövs.
Val­uta: Euro
Visum: Behövs ej (till­hör EU)


Visa större karta

Malta1

Malta

Till Malta flög vi med låg­pris­bo­laget Ryanair. Fly­gre­san tar cirka 4 tim­mar och är ofta väldigt bil­ligt under lågsä­song. Vi har fått bil­jet­ter för under 500:- tur och retur för två per­soner. Malta är en min­dre ö belä­gen i meller­sta Medel­havet. Det roliga är att det känns som att man läm­nat Europa och ham­nat i en smält­degel av Mel­lanöstern, Afrika och Europa. Näs­tan alla byg­gnader är byg­gda i sand­sten och har samma brun­beiga färg. Här finns en massa smala grän­der, mysiga pubar, caféer och många sevärd­heter att utforska. Hit kan du åka året om. Dock kan tem­per­a­turen under vin­ter­må­naderna krypa ner till 1012*c om man har otur, vilket är inte så roligt då hotellen är gjorda för värme. En av våra resor till Malta var under decem­ber och jag var två tvun­gen att slå på hår­torken inne i badrum­met för att inte frysa ihjäl när jag skulle duscha. Har du däre­mot tyr kan tem­per­a­turen en solig dag under vin­ter­halvåret ligga kring 1820°C.

Valetta

Valetta är Mal­tas huvud­stad. En rek­om­men­da­tion från oss är att åka hit på dagarna, men att ha sitt boende i t.ex. Sliema. Buss­förbindelserna är bra på Malta och att åka buss mel­lan städerna är inga prob­lem. Mer om lokaltrafiken och om bus­sarna kan du läsa om under Mdina. Valetta är verk­li­gen jät­te­mysigt, men det hän­der mer i andra städer. En sak att nämna här är att t.ex. Valetta, Msida, Gzira och Sliema är olika städer, men som alla vuxit ihop. När du åker mel­lan dem så märker du aldrig att du läm­nar, eller kom­mer fram till någon av städerna. .

The War Museum – Som vi aldrig gick på, utan hit­tade något roli­gare!

Vi skulle ha gått på The War Museum men som tyvärr var stängt för ren­over­ing. Granne med museet hit­tade vi istäl­let ett stort över­givet gam­malt fort. Trots skyl­tarna ”NO ENTRY” så kunde vi inte låta bli att gå in, vi är ju trots allt bara dumma tur­is­ter. Detta är par­adiset för nyfikna. En massa stora tomma byg­gnader, bara att van­dra omkring. Alla dör­rar är öppna till de stora mörka rum­men och gån­garna. Ett tips är att ta med sig en fick­lampa, det är mörkt på vissa ställen.

Mdina (Den tysta staden)P1010799_0915

Detta är Mal­tas gamla huvud­stad, belä­gen mitt på ön. Vi tog en av lokalbus­sarna och bara det är en upplevelse! Över­driver verk­li­gen inte nu, men vi höll verk­li­gen på att flyga över till sätet fram­för i gup­pen. Skrat­tade så vi tjöt! Stackars Mal­teser, de måste trott vi var tokiga. Själva staden var helt död när vi var där. Hit skall man kanske åka under högsä­song. Stämnin­gen var näs­tan lite spök­lig när vi promen­er­ade runt på de över­givna gatorna. Staden är vacker, inte så mycket mer.

.

.

.

Gozo

(Mal­tas grannö, till­hör Malta)
P1030164
Vi hyrde en bil för resan till Gozo och åkte över med bil­färja från Cirkewwa som kostade runt €10. Trots att ön är så pass liten blev vi över­raskade över allt som fanns att göra. His­toriska platser, kyrkor och kust­torn finns det gott om. Här finns också ett förhis­toriskt tem­pel, Mega­lit­tem­plen Ggan­tija som är ett av värld­sar­ven (vi förstod aldrig var de låg och mis­sade dem). Bilen vi hyrt var en liten Renault, vilket vi gan­ska snart insåg kanske var lite liten för småvä­garna på Gozo. Skicket på vägarna är inte som vi är vana med hemma i Sverige. Vill ni bila runt en dag på Gozo, lägg någon hun­dralapp extra och få en större bil och kunna ta er runt över allt!

Shop­ping på Malta

Shop­par gör du bäst i Valetta eller Sliema där det finns gott om butiker. Över lag så är det bil­li­gare att shoppa på Malta än i Sverige. Försök att und­vika de större ked­jorna och du kom­mer ännu bil­li­gare undan samt kom­mer hem med saker som garan­terat ingen av dina vän­ner har.

Boende på Malta

Över lag så är hotellen på Malta väldigt bil­liga. Hotell­stan­dar­den lig­ger lite under vår, men man får det man beta­lar för. Ett tips är att leta hotell i Sliema eller St. Julians Bay. Det är de områ­den som vi gillar bäst! Valetta är fint att strosa runt i och shoppa lite, men är gan­ska stelt och tråkigt. Om du har möj­lighet, boka ett rum med hav­sut­sikt och balkong, det är värt det! Hotell­rum in mot grän­derna är gan­ska mörka och tråkiga då det på många ställen är tätt mel­lan husen.

Mat & Dryck på Malta

Hela Malta kryl­lar av mysiga restau­ranger, pubar och caféer. Det finns stor vari­a­tion av mat, känns som en mix av hela världen. Vi lyck­ades inte rik­tigt få koll på vad som är mal­te­sisk mat, föru­tom kanin som jag tes­tade en dag, jät­te­gott! I övrigt är det van­ligt med pasta och pizza. Pris­erna på maten i Malta lig­ger lite lägre än hemma i Sverige och pré­cis som på alla tur­is­torter, und­vik “tur­istrestau­rangerna”. Visst finns de dom som serverar bra mat, men över lag så är de gan­ska tråkiga.

Malta2

Sol och bad på Malta

Ca 100 meter öster om ön Comino lig­ger den lilla obe­bodda klip­pön Cominotto. Det härliga medel­havs­vat­tnet mel­lan dessa två öar i kom­bi­na­tion med en bot­ten av sand ska­par pré­cis som det låter, en blå lagun. Ta med ett 6-​pack öl och en fly­t­madrass och du är i par­adiset. För att ta sig hit så måste man åka båt. Dessa finns det gott om efter strand­prom­e­naden i Sliema. I övrigt finns det inte så mycket strän­der på Malta, utan vi badade direkt från klip­porna i Sliema och St Julian´s Bay.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Malta.

Reseguide Malta

Reseguide Malta

Nedan följer en reseguide med lite restips om Malta, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kortfakta Malta

Land: Malta
Invånare: ca 400 000
Språk: Engelska och Maltesiska. (Alla talar mycket bra engelska)
Tidsskillnad: +-0
El: Engelsk adapter behövs.
Valuta: Euro
Visum: Behövs ej (tillhör EU)


Visa större karta

Malta1

Malta

Till Malta flög vi med lågprisbolaget Ryanair. Flygresan tar cirka 4 timmar och är ofta väldigt billigt under lågsäsong. Vi har fått biljetter för under 500:- tur och retur för två personer. Malta är en mindre ö belägen i mellersta Medelhavet. Det roliga är att det känns som att man lämnat Europa och hamnat i en smältdegel av Mellanöstern, Afrika och Europa. Nästan alla byggnader är byggda i sandsten och har samma brunbeiga färg. Här finns en massa smala gränder, mysiga pubar, caféer och många sevärdheter att utforska. Hit kan du åka året om. Dock kan temperaturen under vintermånaderna krypa ner till 10-12*c om man har otur, vilket är inte så roligt då hotellen är gjorda för värme. En av våra resor till Malta var under december och jag var två tvungen att slå på hårtorken inne i badrummet för att inte frysa ihjäl när jag skulle duscha. Har du däremot tyr kan temperaturen en solig dag under vinterhalvåret ligga kring 18-20°C.

Valetta

Valetta är Maltas huvudstad. En rekommendation från oss är att åka hit på dagarna, men att ha sitt boende i t.ex. Sliema. Bussförbindelserna är bra på Malta och att åka buss mellan städerna är inga problem. Mer om lokaltrafiken och om bussarna kan du läsa om under Mdina. Valetta är verkligen jättemysigt, men det händer mer i andra städer. En sak att nämna här är att t.ex. Valetta, Msida, Gzira och Sliema är olika städer, men som alla vuxit ihop. När du åker mellan dem så märker du aldrig att du lämnar, eller kommer fram till någon av städerna. .

The War Museum – Som vi aldrig gick på, utan hittade något roligare!

Vi skulle ha gått på The War Museum men som tyvärr var stängt för renovering. Granne med museet hittade vi istället ett stort övergivet gammalt fort. Trots skyltarna ”NO ENTRY” så kunde vi inte låta bli att gå in, vi är ju trots allt bara dumma turister. Detta är paradiset för nyfikna. En massa stora tomma byggnader, bara att vandra omkring. Alla dörrar är öppna till de stora mörka rummen och gångarna. Ett tips är att ta med sig en ficklampa, det är mörkt på vissa ställen.

Mdina (Den tysta staden)P1010799_0915

Detta är Maltas gamla huvudstad, belägen mitt på ön. Vi tog en av lokalbussarna och bara det är en upplevelse! Överdriver verkligen inte nu, men vi höll verkligen på att flyga över till sätet framför i guppen. Skrattade så vi tjöt! Stackars Malteser, de måste trott vi var tokiga. Själva staden var helt död när vi var där. Hit skall man kanske åka under högsäsong. Stämningen var nästan lite spöklig när vi promenerade runt på de övergivna gatorna. Staden är vacker, inte så mycket mer.

.

.

.

Gozo

(Maltas grannö, tillhör Malta)
P1030164
Vi hyrde en bil för resan till Gozo och åkte över med bilfärja från Cirkewwa som kostade runt €10. Trots att ön är så pass liten blev vi överraskade över allt som fanns att göra. Historiska platser, kyrkor och kusttorn finns det gott om. Här finns också ett förhistoriskt tempel, Megalittemplen Ggantija som är ett av världsarven (vi förstod aldrig var de låg och missade dem). Bilen vi hyrt var en liten Renault, vilket vi ganska snart insåg kanske var lite liten för småvägarna på Gozo. Skicket på vägarna är inte som vi är vana med hemma i Sverige. Vill ni bila runt en dag på Gozo, lägg någon hundralapp extra och få en större bil och kunna ta er runt över allt!

Shopping på Malta

Shoppar gör du bäst i Valetta eller Sliema där det finns gott om butiker. Över lag så är det billigare att shoppa på Malta än i Sverige. Försök att undvika de större kedjorna och du kommer ännu billigare undan samt kommer hem med saker som garanterat ingen av dina vänner har.

Boende på Malta

Över lag så är hotellen på Malta väldigt billiga. Hotellstandarden ligger lite under vår, men man får det man betalar för. Ett tips är att leta hotell i Sliema eller St. Julians Bay. Det är de områden som vi gillar bäst! Valetta är fint att strosa runt i och shoppa lite, men är ganska stelt och tråkigt. Om du har möjlighet, boka ett rum med havsutsikt och balkong, det är värt det! Hotellrum in mot gränderna är ganska mörka och tråkiga då det på många ställen är tätt mellan husen.

Mat & Dryck på Malta

Hela Malta kryllar av mysiga restauranger, pubar och caféer. Det finns stor variation av mat, känns som en mix av hela världen. Vi lyckades inte riktigt få koll på vad som är maltesisk mat, förutom kanin som jag testade en dag, jättegott! I övrigt är det vanligt med pasta och pizza. Priserna på maten i Malta ligger lite lägre än hemma i Sverige och precis som på alla turistorter, undvik ”turistrestaurangerna”. Visst finns de dom som serverar bra mat, men över lag så är de ganska tråkiga.

Malta2

Sol och bad på Malta

Ca 100 meter öster om ön Comino ligger den lilla obebodda klippön Cominotto. Det härliga medelhavsvattnet mellan dessa två öar i kombination med en botten av sand skapar precis som det låter, en blå lagun. Ta med ett 6-pack öl och en flytmadrass och du är i paradiset. För att ta sig hit så måste man åka båt. Dessa finns det gott om efter strandpromenaden i Sliema. I övrigt finns det inte så mycket stränder på Malta, utan vi badade direkt från klipporna i Sliema och St Julian´s Bay.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Malta.