Reseguide Miami

Reseguide Miami
Readability

Reseguide Miami

Miami var ett av våra stopp på vägen när vi bilade runt i Florida. Reseguider för våra andra stopp på vägen, Key West, Orlando, Tampa och New Orleans hit­tar du under fliken USA.

Kort­fakta Miami
Land: USA
Invånare: 405 000 (Storstad­som­rådet 5 470 000)
Språk: Engel­ska
Tidsskill­nad: –6h
El: Amerikansk adapter behövs
Val­uta: Amerikan­ska dol­lar ($)
Offi­ciell hem­sida: http://​www​.miamigov​.com/​h​o​m​e​/​p​ages/Visa större karta


MiamiMiami
Sol, bad, shop­ping och party! Miami har något i alla smaker. Tem­pot känns lugnt med tanke på stadens stor­lek. Vi bodde på ett hotell på Miami Beach (South Beach) det pop­uläraste resmålet i Miami. Det blå­gröna havet, den vita sanden, härliga restau­rangerna och barer gör ingen besviken. Byg­gnaderna är i Art Deco-​stil (färgglada 30-​talshus) och ger verk­li­gen sin prägel! På South Beach tar du dig omkring lätt till fots till skill­nad från resterande Miami. Det skall tydli­gen finnas en tun­nel­bana, men vi rek­om­menderar ändå bil då sevärd­heterna lig­ger utspridda. För­bered dig på att Miami Beach generellt är dyrare då det är ett pop­ulärt resmål med mycket tur­is­ter. Vi råkade ut för ett ställe där pris­erna inte var utsatta och beställde en öl som visade sig kosta $25, så kolla pris­erna innan du beställer.

Miami Metro ZooMiamiZoo
Ett hett tips! Detta är nog ett av de större djur­parker vi vart på! Miami Zoo har djur som Tigrar, Lejon, Flamin­gos, Orang­utanger, Ele­fan­ter, Kameler, Hyenor, Noshörningar, Schim­panser, Giraf­fer, Zebror, ja lis­tan­fort­sät­ter! Ett tips är att besöka deras hem­sida där mer infor­ma­tion om djur, adresser och kon­tak­tuppgifter: www​.miamimetro​zoo​.com.
Vi hade turen att komma en halv­mulen dag med lättare reg­n­sku­rar (vilket visade sig vara en fördel). Det kän­des näs­tan som att vi hade parken helt för oss själva. ”Cykel­bi­lar” finns att hyra för 2, 4 eller 6 per­soner och rek­om­menderas. Här finns också ett litet tåg som trans­porterar dig till olika sta­tioner. Parken är upp­byggd som olika världs­de­lar där djur från dem finns.

EvergladesEver­glades – Alli­ga­tor­ernas Land
Här är du till 99,9% garan­terad att se vilda alli­ga­torer och det väldigt nära. Vissa av dem skulle vi ha kun­nat klappa, men man skulle enligt skyl­tarna inte göra det. Vi tog bilen och åkte genom hela nation­al­parken via Tami­ami Trail (väg nr: 4190). Turen från Naples som lig­ger väst om Ever­glades till Miami som lig­ger på östra sidan tog ca 4 tim­mar, en 2 tim­mars stopp är då medräk­nat. Vi pas­sade också på att åka med en air boat (en båt likt svä­vare) som åkte rakt ut i träs­ket. Denna var gan­ska tråkig och lite för tur­istig, indi­an­byn var ett ställe där man skulle köpa kon­stiga sou­venirer och var inte äkta. Parker och utsik­t­splatser finns det gott om efter vägen. Det finns varn­ingsskyl­tar för insek­ter, så myg­gmedel kan vara smart att ta med sig. Vi hade tur med detta och såg inte en enda mygga.Everglades


Miami var ett av våra stopp på vägen när vi bilade runt i Florida. Reseguider för våra andra stopp på vägen, Key West, Orlando, Tampa och New Orleans hittar du under fliken USA.

Kortfakta Miami
Land: USA
Invånare: 405 000 (Storstadsområdet 5 470 000)
Språk: Engelska
Tidsskillnad: -6h
El: Amerikansk adapter behövs
Valuta: Amerikanska dollar ($)
Officiell hemsida: http://www.miamigov.com/home/pages/Visa större karta


MiamiMiami
Sol, bad, shopping och party! Miami har något i alla smaker. Tempot känns lugnt med tanke på stadens storlek. Vi bodde på ett hotell på Miami Beach (South Beach) det populäraste resmålet i Miami. Det blågröna havet, den vita sanden, härliga restaurangerna och barer gör ingen besviken. Byggnaderna är i Art Deco-stil (färgglada 30-talshus) och ger verkligen sin prägel! På South Beach tar du dig omkring lätt till fots till skillnad från resterande Miami. Det skall tydligen finnas en tunnelbana, men vi rekommenderar ändå bil då sevärdheterna ligger utspridda. Förbered dig på att Miami Beach generellt är dyrare då det är ett populärt resmål med mycket turister. Vi råkade ut för ett ställe där priserna inte var utsatta och beställde en öl som visade sig kosta $25, så kolla priserna innan du beställer.

Miami Metro ZooMiamiZoo
Ett hett tips! Detta är nog ett av de  större djurparker vi vart på! Miami Zoo har djur som Tigrar, Lejon, Flamingos, Orangutanger, Elefanter, Kameler, Hyenor, Noshörningar, Schimpanser, Giraffer, Zebror, ja listanfortsätter! Ett tips är att besöka deras hemsida där mer information om djur, adresser och kontaktuppgifter: www.miamimetrozoo.com.
Vi hade turen att komma en halvmulen dag med lättare regnskurar (vilket visade sig vara en fördel). Det kändes nästan som att vi hade parken helt för oss själva. ”Cykelbilar” finns att hyra för 2, 4 eller 6 personer och rekommenderas. Här finns också ett litet tåg som transporterar dig till olika stationer. Parken är uppbyggd som olika världsdelar där djur från dem finns.

EvergladesEverglades – Alligatorernas Land
Här är du till 99,9% garanterad att se vilda alligatorer och det väldigt nära. Vissa av dem skulle vi ha kunnat klappa, men man skulle enligt skyltarna inte göra det. Vi tog bilen och åkte genom hela nationalparken via Tamiami Trail (väg nr: 41/90).  Turen från Naples som ligger väst om Everglades till Miami som ligger på östra sidan tog ca 4 timmar, en 2 timmars stopp är då medräknat. Vi passade också på att åka med en air boat (en båt likt svävare) som åkte rakt ut i träsket. Denna var ganska tråkig och lite för turistig, indianbyn var ett ställe där man skulle köpa konstiga souvenirer och var inte äkta. Parker och utsiktsplatser finns det gott om efter vägen. Det finns varningsskyltar för insekter, så myggmedel kan vara smart att ta med sig. Vi hade tur med detta och såg inte en enda mygga.Everglades