Reseguide Orlando och Tampa

Reseguide Orlando och Tampa
Readability

Reseguide Orlando och Tampa

Orlando och Tampa var två av våra stopp på vägen när vi bilade runt i Florida. Reseguider för våra andra stopp på vägen, Key West, Miami och New Orleans hit­tar du under fliken USA.

Kort­fakta Orlando & Tampa
Land: USA
Invånare: Orlando: 200 000, Tampa: 318 000
Språk: Engel­ska
Tidsskill­nad: –6h
El: Amerikansk adapter behövs
Val­uta: Amerikan­ska dollar ($)


Visa större karta

Universal_OrlandoUni­ver­sal Stu­dios
Detta är egentli­gen två parker, Islands of Adven­ture och Uni­ver­sal Stu­dios. Gå på båda! Något som vi verk­li­gen gillar är berg och dal­banor och det finns det mas­sor av här! Den ena större än den andra. Utöver dem finns också fler­talet andra åkat­trak­tioner, som också är något utöver det van­liga. Hela parkens tema är film vilket märks på attrak­tion­erna. Allt från Hulken, Spi­der­man och Men in black till Harry Pot­ter och The Simp­sons. Parken pas­sar alla åldrar, ingen kom­mer att bli besviken! Ett tips, eller näs­tan ett måste för att hinna med allt på parken är ett Express plus kort vilket låter dig gå före i köerna, som annars kan vara runt en timme per attrak­tion. Värd varenda dollar!

För mer infor­ma­tion om parken, priser och vägbeskrivn­ing kolla deras hem­sida: http://​www​.uni​ver​sa​lor​lando​.com/​h​o​m​e​/​h​o​m​e​.aspx

Bush Gar­densBush Gardens
Berg och dal­banor­nas par­adis! Även denna park kom­mer inte att göra dig besviken! SheiKra, en av de största har en top­phastighet på över 110km/​h och du kom­mer uppl­eva ett stört­dyk på över 60m. Bush Gar­den har också en gigan­tisk berg och dal­bana helt i trä (Gwazi).Montu är också en helt under­bar berg och dal­bana som rek­om­menderas. Även här är Qick Queue pass (deras ver­sion av express pass) något värt att investera i. Köerna kan annars vara väldigt långa!

För mer infor­ma­tion om parken, priser och vägbeskrivn­ing kolla deras hem­sida: http://​www​.buschgar​dens​.com/​b​g​t​/​d​e​f​a​u​l​t​.aspx

KennedySpaceCenter_NasaKennedy Space Cen­ter – Nasas anläg­gn­ing för att bygga och skjuta upp raketer
Cirka 1,5 tim­mer bil­färd öster om Orlando finner ni rymd­kusten och Kennedy Space cen­ter. Här fick vi infor­ma­tion och fakta om rym­den, mån­land­nin­gen och forsknin­gen kring rym­den. Här har man inga prob­lem att spendera en heldag om du är rymd­in­tresserad. Det finns till exem­pel en sim­u­la­tor där du får uppl­eva en take-​off i en rymd­färja och du får till och med chansen att träffa en rik­tig astro­naut! Bil­jet­terna kostade $41+skatt när vi var där.

För mer infor­ma­tion om cen­tret, priser och vägbeskrivn­ing kolla deras hem­sida: www​.kennedy​s​pace​cen​ter​.com

KennedySpaceCenter_Explorer

Orlando och Tampa var två av våra stopp på vägen när vi bilade runt i Florida. Reseguider för våra andra stopp på vägen, Key West, Miami och New Orleans hittar du under fliken USA.

Kortfakta Orlando & Tampa
Land: USA
Invånare: Orlando: 200 000, Tampa: 318 000
Språk: Engelska
Tidsskillnad: -6h
El: Amerikansk adapter behövs
Valuta: Amerikanska dollar ($)


Visa större karta

Universal_OrlandoUniversal Studios
Detta är egentligen två parker, Islands of Adventure och Universal Studios. Gå på båda! Något som vi verkligen gillar är berg och dalbanor och det finns det massor av här! Den ena större än den andra. Utöver dem finns också flertalet andra åkattraktioner, som också är något utöver det vanliga. Hela parkens tema är film vilket märks på attraktionerna. Allt från Hulken, Spiderman och Men in black till Harry Potter och The Simpsons. Parken passar alla åldrar, ingen kommer att bli besviken! Ett tips, eller nästan ett måste för att hinna med allt på parken är ett Express plus kort vilket låter dig gå före i köerna, som annars kan vara runt en timme per attraktion. Värd varenda dollar!

För mer information om parken, priser och vägbeskrivning kolla deras hemsida: http://www.universalorlando.com/home/home.aspx

Bush GardensBush Gardens
Berg och dalbanornas paradis! Även denna park kommer inte att göra dig besviken! SheiKra, en av de största har en topphastighet på över 110km/h och du kommer uppleva ett störtdyk på över 60m. Bush Garden har också en gigantisk berg och dalbana helt i trä (Gwazi).Montu är också en helt underbar berg och dalbana som rekommenderas. Även här är Qick Queue pass (deras version av express pass) något värt att investera i. Köerna kan annars vara väldigt långa!

För mer information om parken, priser och vägbeskrivning kolla deras hemsida: http://www.buschgardens.com/bgt/default.aspx

KennedySpaceCenter_NasaKennedy Space Center – Nasas anläggning för att bygga och skjuta upp raketer
Cirka 1,5 timmer bilfärd öster om Orlando finner ni rymdkusten och Kennedy Space center. Här fick vi information och fakta om rymden, månlandningen och forskningen kring rymden. Här har man inga problem att spendera en heldag om du är rymdintresserad. Det finns till exempel en simulator där du får uppleva en take-off i en rymdfärja och du får till och med chansen att träffa en riktig astronaut! Biljetterna kostade $41+skatt när vi var där.

För mer information om centret, priser och vägbeskrivning kolla deras hemsida: www.kennedyspacecenter.com

KennedySpaceCenter_Explorer