Reseguide Skottland

Reseguide Skottland
Readability

Reseguide Skottland

Reseguide Skot­t­land

Nedan föl­jer en reseguide om Skot­t­land, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Natur_SkottlandKort­fakta Skot­t­land

Land: Storbri­tan­nien
Invånare: 5 100 000
Språk: Engel­ska
Tidsskill­nad: – 1h
El: Engelsk adapter behövs.
Val­uta: Pund (£)
Offi­ciell hem­sida: http://​www​.vis​itscot​land​.com/


Visa större karta


Skot­t­land

Skot­t­land har enormt mycket att erb­juda. Fan­tastisk natur, god mat, levande kul­tur och en mycket trevlig och gästvän­lig befolkn­ing! Vi lan­dade i Edin­burgh där vi sov en natt i en stu­den­tko­r­ri­dor (kallades tydli­gen hotell!?) för att dagen efter hämta For­den vi hyrt för att ge oss upp på hög­lan­det. Turen vi åkte var Edin­urgh – Inver­ness – Con­tin – Ytterkan­ten av Glas­gow – Edin­burgh. Kan bara säga en sak, vack­ert! Här vim­lar av slott, whiskey­des­til­lerier och små mysiga samhällen. Hade också ”tur” med vädret, 5050 sol och regn!

EdinburghEdin­burgh – Skot­t­lands mysiga huvud­stad

Ett besök i Edin­burgh känns näs­tan som att ta ett par steg till­baka i tiden. Byg­gnaderna (som alla är i sten) är gamla och säck­pipemusik hörs i näs­tan hela staden. Ett besök i Edin­burgh Cas­tle som är från 1100-​talet är ett måste! Slot­tet lig­ger på ett berg där du har utsikt över näs­tan hela staden. Här hyrde vi en audio­tour och gick själva omkring och lyssnade på den spän­nande his­to­rien. Efter den job­biga turen upp till slot­tet rek­om­menderar vi en Hag­gis (får­mage) och en whiskey. Inte så farligt som det låter, fak­tiskt rik­tigt gott!
.

.

.

.
Inver­nessInverness

Mysig liten stad som över­raskade oss med ett mycket aktivt ute­liv. Här finns gott om mysiga pub­bar och fart­fyllda uteställen. Här finns också ett slott som på utsi­dan såg vack­ert ut, men som tyvärr var stängt när vi besökte det.
.


Cole_House_Hotel_Skottland(2)Con­tin – Med fan­tastiska Coul House Hotel

Kom­mer ni till det lilla samhäl­let Con­tin är Coul Hous Hotel ett måste! Per­son­alen är out­stand­ing, läget är under­bart och maten är fan­tastisk. Detta är ett hotell vi verk­li­gen vill bo på igen, bara för att kop­pla av. Kvällen bör­jade med att vi skulle äta mid­dag i deras mysiga restau­rang. Servisen förk­la­rade då att de gör all mat från scratch och hon föres­log att vi beställer maten och sen tar en drink i deras pub (jät­te­mysig) så vi slip­per sitta och vänta i restau­rangen. Så gjode vi och efter ca 40 minuter kom hon till­baka och häm­tade oss. Maten vi fick in var som ett kon­stverk, fick näs­tan dåligt samvete av att röra den. Efter det gick vi till­baka till baren och tog en öl och fick veta att de snart skulle stänga, men vi var varmt välkomna att beställa så mycket vi ville ha och sitta fram­för den öppna spisen i lob­byn (var mer som ett mysigt vardagsrum) bara vi låste ytter­dör­ren när vi gick och lade oss. Vilket hotell skulle göra så!? Rek­om­menderar verk­li­gen detta hotell!
Hem­sida med kon­tak­tuppgifter och färdbeskrivn­ing: http://​www​.coul​house​.com/


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Skottland.

Ruin_Skottland

Reseguide Skottland

Nedan följer en reseguide om Skottland, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Natur_SkottlandKortfakta Skottland

Land: Storbritannien
Invånare: 5 100 000
Språk: Engelska
Tidsskillnad: – 1h
El: Engelsk adapter behövs.
Valuta: Pund (£)
Officiell hemsida: http://www.visitscotland.com/


Visa större karta


Skottland

Skottland har enormt mycket att erbjuda. Fantastisk natur, god mat, levande kultur och en mycket trevlig och gästvänlig befolkning! Vi landade i Edinburgh där vi sov en natt i en studentkorridor (kallades tydligen hotell!?) för att dagen efter hämta Forden vi hyrt för att ge oss upp på höglandet. Turen vi åkte var Edinurgh – Inverness – Contin – Ytterkanten av Glasgow – Edinburgh. Kan bara säga en sak, vackert! Här vimlar av slott, whiskeydestillerier och små mysiga samhällen. Hade också ”tur” med vädret, 50/50 sol och regn!

EdinburghEdinburgh – Skottlands mysiga huvudstad

Ett besök i Edinburgh känns nästan som att ta ett par steg tillbaka i tiden. Byggnaderna (som alla är i sten) är gamla och säckpipemusik hörs i nästan hela staden. Ett besök i Edinburgh Castle som är från 1100-talet är ett måste! Slottet ligger på ett berg där du har utsikt över nästan hela staden.  Här hyrde vi en audiotour och gick själva omkring och lyssnade på den spännande historien. Efter den jobbiga turen upp till slottet rekommenderar vi en Haggis (fårmage) och en whiskey. Inte så farligt som det låter, faktiskt riktigt gott!
.

.

.

.
InvernessInverness

Mysig liten stad som överraskade oss med ett mycket aktivt uteliv. Här finns gott om mysiga pubbar och fartfyllda uteställen. Här finns också ett slott som på utsidan såg vackert ut, men som tyvärr var stängt när vi besökte det.
.


Cole_House_Hotel_Skottland(2)Contin –  Med fantastiska Coul House Hotel

Kommer ni till det lilla samhället Contin är Coul Hous Hotel ett måste! Personalen är outstanding, läget är underbart och maten är fantastisk. Detta är ett hotell vi verkligen vill bo på igen, bara för att koppla av. Kvällen började med att vi skulle äta middag i deras mysiga restaurang. Servisen förklarade då att de gör all mat från scratch och hon föreslog att vi beställer maten och sen tar en drink i deras pub (jättemysig) så vi slipper sitta och vänta i restaurangen. Så gjode vi och efter ca 40 minuter kom hon tillbaka och hämtade oss. Maten vi fick in var som ett konstverk, fick nästan dåligt samvete av att röra den. Efter det gick vi tillbaka till baren och tog en öl och fick veta att de snart skulle stänga, men vi var varmt välkomna att beställa så mycket vi ville ha och sitta framför den öppna spisen i lobbyn (var mer som ett mysigt vardagsrum) bara vi låste ytterdörren när vi gick och lade oss. Vilket hotell skulle göra så!?  Rekommenderar verkligen detta hotell!
Hemsida med kontaktuppgifter och färdbeskrivning: http://www.coulhouse.com/


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Skottland.

Ruin_Skottland