Reseguide Toulon – Frankrike

Reseguide Toulon – Frankrike
Readability

Reseguide Toulon - Frankrike

Reseguide Toulon

Nedan föl­jer en reseguide med lite resetips om Toulon, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kort­fakta Toulon
Land: Frankrike
Invånare: 167 000
Språk: Fran­ska (Frans­män­nen är dåliga på engel­ska)
Tidsskill­nad: +-0h
El: Ingen adapter behövs.
Val­uta: Euro
Offi­ciell hem­sida: http://​www​.toulon​.com/ (bara på fran­ska)

Visa större kartaToulon
Toulon är en av de få städer efter den fran­ska Riv­ieran dit du fort­farande kan åka utan att behöva trän­gas med andra tur­is­ter. Här lever folk fort­farande sina van­liga liv och Toulon känns som en van­lig stad och inte en tur­ist­fälla. Här kan du slappna av, ta ett dopp vid någon av de fan­tastiska strän­derna och äta gott på någon av stadens alla restau­ranger. Tyvärr är det gan­ska dyrt både att äta och dricka.

Mar­in­museet
Här kan du lära dig allt om stadens mar­itima his­to­ria. Allt från piratat­tacker till Napoleon som en gång hjälpte till att förstöra staden efter det att den läm­nats över till engelsmän­nen efter rev­o­lu­tio­nen.

Strän­der
De vackra strän­derna hit­tar du i de min­dre samhäl­lena kring Toulon. Exem­pel på dessa är:
–La Capte, 15 km öster om Toulon. Här är en per­fekt sand­bot­ten (inget sjö­gräs!) och väldigt lång­grunt.
–St Cyr sur Mer, ca 20 km väster om Toulon. Detta är en lång sand­strand per­fekt för barnfamiljer.

Shop­ping i Toulon
Toulon är en mycket trevlig shop­pingstad. Det finns gott om små butiker med snygga kläder i alla smaker. Ta tid på dig så är du garan­terad att göra fynd! Pris­nivån lig­ger som i Sverige och upp.

Mat och dryck i Toulon
Staden kryl­lar av små som stora restau­ranger. Då frans­män­nen är dåliga på engel­ska kan det vara en bra idé att välja en av de större restau­rangerna (om du ej talar fran­ska) där det är lättare att göra sig förstådd. Pris­nivån är något dyrare än Sverige, men maten är rik­tigt bra.

Trans­port i Toulon
I Toulon åker du lät­tast buss eller Taxi.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Toulon.

Reseguide Toulon

Nedan följer en reseguide med lite resetips om Toulon, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kortfakta Toulon
Land: Frankrike
Invånare: 167 000
Språk: Franska (Fransmännen är dåliga på engelska)
Tidsskillnad: +-0h
El: Ingen adapter behövs.
Valuta: Euro
Officiell hemsida: http://www.toulon.com/ (bara på franska)

Visa större kartaToulon
Toulon är en av de få städer efter den franska Rivieran dit du fortfarande kan åka utan att behöva trängas med andra turister. Här lever folk fortfarande sina vanliga liv och Toulon känns som en vanlig stad och inte en turistfälla. Här kan du slappna av, ta ett dopp vid någon av de fantastiska stränderna och äta gott på någon av stadens alla restauranger. Tyvärr är det ganska dyrt både att äta och dricka.

Marinmuseet
Här kan du lära dig allt om stadens maritima historia. Allt från piratattacker till Napoleon som en gång hjälpte till att förstöra staden efter det att den lämnats över till engelsmännen efter revolutionen.

Stränder
De vackra stränderna hittar du i de mindre samhällena kring Toulon. Exempel på dessa är:
-La Capte, 15 km öster om Toulon. Här är en perfekt sandbotten (inget sjögräs!) och väldigt långgrunt.
-St Cyr sur Mer, ca 20 km väster om Toulon. Detta är en lång sandstrand perfekt för barnfamiljer.

Shopping i Toulon
Toulon är en mycket trevlig shoppingstad. Det finns gott om små butiker med snygga kläder i alla smaker. Ta tid på dig så är du garanterad att göra fynd! Prisnivån ligger som i Sverige och upp.

Mat och dryck i Toulon
Staden kryllar av små som stora restauranger. Då fransmännen är dåliga på engelska kan det vara en bra idé att välja en av de större restaurangerna (om du ej talar franska) där det är lättare att göra sig förstådd. Prisnivån är något dyrare än Sverige, men maten är riktigt bra.

Transport i Toulon
I Toulon åker du lättast buss eller Taxi.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Toulon.