Reseguide Washington

Reseguide Washington
Readability

Reseguide Washington

Reseguide Wash­ing­ton

Nedan föl­jer en reseguide med lite restips om Wash­ing­ton, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kort­fakta Wash­ing­ton
Land: USA
Invånare: 600 000 (Storstad­som­råde 5 400 000 inv.)
Språk: Engel­ska
Tidsskill­nad: –6
El: Adapter behövs.
Val­uta: Amerikansk dol­lar ($)
Offi­ciell hem­sida: http://​access​.wa​.gov/


Visa större karta

P1000312Wash­ing­ton – USA:s huvud­stad!
Hit rek­om­menderar vi en resa under våren eller hösten. Då vi var här (mit­ten av Juli) så det en värme­bölja över staden och tem­per­a­turen låg kring 40°C på dagarna. Lite för varmt för att vara en storstad där bad­möj­ligheterna är begrän­sade till poolen (där det säk­ert var 50°C). Föru­tom det var Wash­ing­ton en fan­tastisk stad! Här finns mas­sor av sevärd­heter och aktiviteter. Ett ställe vi gärna reser till igen, men under lite kyli­gare årstider.

.

Vita HusetWashington_VitaHuset
En resa till Wash­ing­ton är inte kom­plett utan att ha besökt utan­för vita huset, världens kanske mest kända byg­gnad. På grund av säk­er­hetsskäl så finns inga rund­turer, utan tur­is­terna hän­visas till fram­si­dan av vita huset, utan­för säk­er­hetsstängslet. Därifrån är det fritt fram att ta bilder. Bilden här är tagen därifrån, så bät­tre utsikt kan man inte ha.

P1000300Lin­coln Memo­r­ialP1000297
Även Lin­coln Memo­r­ial (t.v) är helt klart värt ett besök. Härifrån har man också en vacker utsikt över Wash­ing­ton Mon­u­ment (t.h).

.

.

.

National Air and Space MuseumP1000255
Är du intresserad av fly­g­plan, fly­gets his­to­ria och rym­den är National Air and Space Museum ett måste. Museet har fritt inträde vilket är gan­ska ovan­ligt för USA, men håller ändå en bra kval­ité. Muséet är gan­ska stort, räkna med minst en halvdag.
För med infor­ma­tion och karta vän­li­gen se deras hem­sida: http://​www​.nasm​.si​.edu/

Hotell och boende i Wash­ing­ton
Det är gan­ska dyrt att bo på ett schyst hotell med bra läge. Vi bodde på Com­fort Inn, 1201 13th street vilket är gan­ska cen­tralt och beta­lade där $238 + skatt för 2 nät­ter. Tyvärr var det väldigt varmt ute (runt 40°C) och vår AC kla­rade inte av att kyla rum­met så vi hade runt 30°C.

Shop­ping i Wash­ing­ton
Utbudet av butiker i Wash­ing­ton är brett så som i alla USA:s större städer. Vi kol­lade inte så mycket i butik­erna, men såg att alla större ked­jor fanns. Tänk på att skat­ten säl­lan är inräk­nad i priset, utan läggs på när du betalar.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Washington.

Reseguide Washington

Nedan följer en reseguide med lite restips om Washington, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kortfakta Washington
Land: USA
Invånare: 600 000 (Storstadsområde 5 400 000  inv.)
Språk: Engelska
Tidsskillnad: -6
El: Adapter behövs.
Valuta: Amerikansk dollar ($)
Officiell hemsida: http://access.wa.gov/


Visa större karta

P1000312Washington – USA:s huvudstad!
Hit rekommenderar vi en resa under våren eller hösten. Då vi var här (mitten av Juli) så det en värmebölja över staden och temperaturen låg kring 40°C på dagarna. Lite för varmt för att vara en storstad där badmöjligheterna är begränsade till poolen (där det säkert var 50°C). Förutom det var Washington en fantastisk stad! Här finns massor av sevärdheter och aktiviteter. Ett ställe vi gärna reser till igen, men under lite kyligare årstider.

.

Vita HusetWashington_VitaHuset
En resa till Washington är inte komplett utan att ha besökt utanför vita huset, världens kanske mest kända byggnad. På grund av säkerhetsskäl så finns inga rundturer, utan turisterna hänvisas till framsidan av vita huset, utanför säkerhetsstängslet. Därifrån är det fritt fram att ta bilder. Bilden här är tagen därifrån, så bättre utsikt kan man inte ha.

P1000300Lincoln MemorialP1000297
Även Lincoln Memorial (t.v) är helt klart värt ett besök. Härifrån har man också en vacker utsikt över Washington Monument (t.h).

.

.

.

National Air and Space MuseumP1000255
Är du intresserad av flygplan, flygets historia och rymden är National Air and Space Museum ett måste. Museet har fritt inträde vilket är ganska ovanligt för USA, men håller ändå en bra kvalité. Muséet är ganska stort, räkna med minst en halvdag.
För med information och karta vänligen se deras hemsida: http://www.nasm.si.edu/

Hotell och boende i Washington
Det är ganska dyrt att bo på ett schyst hotell med bra läge. Vi bodde på Comfort Inn, 1201 13th street vilket är ganska centralt och betalade där $238 + skatt för 2 nätter. Tyvärr var det väldigt varmt ute (runt 40°C) och vår AC klarade inte av att kyla rummet så vi hade runt 30°C.

Shopping i Washington
Utbudet av butiker i Washington är brett så som i alla USA:s större städer. Vi kollade inte så mycket i butikerna, men såg att alla större kedjor fanns. Tänk på att skatten sällan är inräknad i priset, utan läggs på när du betalar.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Washington.