Reseguide Wien – Österrike

Reseguide Wien – Österrike
Readability

Reseguide Wien - Österrike

Reseguide Wien


Nedan föl­jer en reseguide med lite restips om Wien, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kort­fakta
Land: Öster­rike
Invånare: 1 700 000 (storstad­som­råde 2 270 000)
Språk: Tyska (Öster­rikarna är gan­ska bra på engel­ska)
Tidsskill­nad: +-0h
El: Samma som Sverige.
Val­uta: Euro (€)
Visum: Behövs ej, medlem­mar i EU.
Offi­ciell hem­sida: http://​www​.wien​.info/en
Visa större karta


Wien (5)Wien
Wien kom­mer inte att göra dig besviken. Här finns allt man söker som tur­ist. Ton­vis med sevärd­heter, his­to­ria, vackra byg­gnader och trevliga restau­ranger och uteställen. Åk hit under våren eller som­maren då det är grönt. Vi var här under sen­hösten och det var då gan­ska grått och trist, men det är väldigt mycket träd och väx­ter över­allt så under som­maren måste detta vara en väldigt grön stad.

Muse­ums Quartier
Detta är en stor sam­ling muséer sam­lat på ett och samma ställe, byggt i gamla hov­stal­lar. Här finns mycket att se och i de flesta smaker. Här finns också lite små exk­lu­si­vare butiker där du kan köpa lite annor­lunda kläder. Granne med Muse­ums Quartier har du också par­la­mentet och flera andra stora och imponerande byg­gnader.
För mer infor­ma­tion om muséerna, priser och öppet­tider se http://​www​.mqw​.at/

wien_slott

Slot­tet Schön­brunn
Detta är en av sevärd­heterna i Wien som man bara inte får missa. Slot­tet, eller palat­set kanske är en bät­tre benämn­ing och den till­hörande parken är gigan­tisk! Vi var här under hösten, så det var lite för kallt för att sätta sig och ta det lugnt i parken, men kan verk­li­gen tänka mig att detta är par­adiset på som­maren.Wien_kyrktorn
För infor­ma­tion om öppet­tider och priser, se hem­si­dan på http://​www​.schoen​brunn​.at

Kat­e­dralen Ste­fans­domen
Även kat­e­dralen Ste­fans­domen är en sak man inte vill missa. Här har du flera olika saker att göra och titta på. Du kan ta trap­porna upp i ett av tor­nen för att komma upp till top­pen och kolla på den vackra utsik­ten eller, om du är du höj­drädd, besöka katakomberna som lig­ger under kat­e­dralen där det finns en massa gravar.

Shop­ping i Wien
För shop­ping rek­om­menderar vi Mari­ahil­fer Straβe. Här har du alla stora kläd­ked­jor efter huvudgatan och de lite min­dre butik­erna efter tvär­ga­torna. Här kan du göra bil­liga fynd i form av roliga t-​shirts och väskor m.m.

Wien (2)Mat & Dryck i Wien
Restau­ranger och caféer finns det gott om och maten är över lag gan­ska bra. Något du måste testa är en av deras tra­di­tionella för­rät­ter, Frit­taten­suppe. Det är en soppa gjord på buljong och sön­derk­lippta pannkakor. Låter mycket speciellt, och smakade pré­cis som det låter. Pannkakor kokta i buljong, vem kom på den idén? Till mid­dag rek­om­menderas en wiener­schnitzel och till dessert en apfel­strudel. För er som inte ätit apfel­strudel tidi­gare så är det en bland­ning mel­lan äppel­paj och wiener­bröd, godast med vaniljsås till.

Trans­port i Wien
I Wien finns tun­nel­bana, spår­vagn och bus­sar. Bil­jet­ter kan du köpa i tobaks­bu­tiker och i deras egna försäljn­ingsställen som finns på vissa stationer.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Wien.

Reseguide Wien


Nedan följer en reseguide med lite restips om Wien, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kortfakta
Land: Österrike
Invånare: 1 700 000 (storstadsområde 2 270 000)
Språk: Tyska (Österrikarna är ganska bra på engelska)
Tidsskillnad: +-0h
El: Samma som Sverige.
Valuta: Euro (€)
Visum: Behövs ej, medlemmar i EU.
Officiell hemsida: http://www.wien.info/en
Visa större karta


Wien (5)Wien
Wien kommer inte att göra dig besviken. Här finns allt man söker som turist. Tonvis med sevärdheter, historia, vackra byggnader och trevliga restauranger och uteställen. Åk hit under våren eller sommaren då det är grönt. Vi var här under senhösten och det var då ganska grått och trist, men det är väldigt mycket träd och växter överallt så under sommaren måste detta vara en väldigt grön stad.

Museums Quartier
Detta är en stor samling muséer samlat på ett och samma ställe, byggt i gamla hovstallar. Här finns mycket att se och i de flesta smaker. Här finns också lite små exklusivare butiker där du kan köpa lite annorlunda kläder. Granne med Museums Quartier har du också parlamentet och flera andra stora och imponerande byggnader.
För mer information om muséerna, priser och öppettider se http://www.mqw.at/

wien_slott

Slottet Schönbrunn
Detta är en av sevärdheterna i Wien som man bara inte får missa. Slottet, eller palatset kanske är en bättre benämning och den tillhörande parken är gigantisk! Vi var här under hösten, så det var lite för kallt för att sätta sig och ta det lugnt i parken, men kan verkligen tänka mig att detta är paradiset på sommaren.Wien_kyrktorn
För information om öppettider och priser, se hemsidan på http://www.schoenbrunn.at

Katedralen Stefansdomen
Även katedralen Stefansdomen är en sak man inte vill missa. Här har du flera olika saker att göra och titta på. Du kan ta trapporna upp i ett av tornen för att komma upp till toppen och kolla på den vackra utsikten eller, om du är du höjdrädd, besöka katakomberna som ligger under katedralen där det finns en massa gravar.

Shopping i Wien
För shopping rekommenderar vi Mariahilfer Straβe. Här har du alla stora klädkedjor efter huvudgatan och de lite mindre butikerna efter tvärgatorna. Här kan du göra billiga fynd i form av roliga t-shirts och väskor m.m.

Wien (2)Mat & Dryck i Wien
Restauranger och caféer finns det gott om och maten är över lag ganska bra. Något du måste testa är en av deras traditionella förrätter, Frittatensuppe. Det är en soppa gjord på buljong och sönderklippta pannkakor. Låter mycket speciellt, och smakade precis som det låter. Pannkakor kokta i buljong, vem kom på den idén? Till middag rekommenderas en wienerschnitzel och till dessert en apfelstrudel. För er som inte ätit apfelstrudel tidigare så är det en blandning mellan äppelpaj och wienerbröd, godast med vaniljsås till.

Transport i Wien
I Wien finns tunnelbana, spårvagn och bussar. Biljetter kan du köpa i tobaksbutiker och i deras egna försäljningsställen som finns på vissa stationer.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Wien.